Moje meno je Peter Zavacký a na tento blog by som chcel priebežne pridávať svoje postrehy z práce so zahraničnými študentmi a cudzincami obecne. Na blog budem tiež pridávať skúsenosti s ekonomickou migráciou z okolitých krajín.

Tiež by som sa chcel venovať ekonomickým témam, ktoré súvisia priamo ale nepriamo s migráciou.

Cieľovým publikom tohto blogu sú:

  • firmy, ktoré by chceli zamestnať cudzincov alebo ich už zamestnávajú
  • štátne inštitúcie, ktoré potrebujú feedback ohľadom vylepšenia zákonov a iných zákonných predpisov, ktoré sa týkajú cudzincov, vízového a pobytového procesu
  • široká verejnosť, ktorá potrebuje pochopiť dôležitosť riadenej ekonomickej migrácie pre udržateľnosti verejných financií a v konečnom dôsledku zamestnanosť na Slovensku.

Prečo je táto téma dôležitá?

V nasledujúcich rokoch oddídu do dôchodku státisíce aktuálne ekonomicky činných Slovákov, ktorí platia dane, zdravotné a sociálne odvody. Z prispievateľov sa tak stanú príjemci dôchodkov, zdravotnej starostlivosti alebo iných sociálnych dávok alebo služieb. Hoci to tak nevyzerá, aktálne sme na vrchole ekonomickej konjuktúry, napriek tomu štát hospodári s vysokým štátnym deficitom. Ak nedokáže štát dotovať všetky svoje záväzky dnes, ako tomu bude o niekoľko rokov (väčšinou sa spomína rok 2040), keď sa rovnováha definitívne preváži na stranu ekonomicky nečinnej populácie?

V médiách zvyknem čítať rôzne názory, najčastejšie aktivovanie menšín v produktívnom veku (rozumej Rómov) alebo znižovanie štátnych výdajov a teda úradníkov. Pravdepodobne sa zhodneme, že nás v oboch prípadoch čaká dlhá cesta pri zlepšovaní inklúzie školstva, sociálnych služieb vyúčeným komunitám ale aj diskusií, ktoré služby od státu nežadovať nebudeme alebo kde je priestor na zefektívnenie jeho fungovania.

Čo môžem k tejto téme povedať?

Od roku 2016 sa venujem tejto téme, keďže asistujem zahraničným študentom z tretích krajín (takmer výlučne India) pri formalitách, ktoré sú spojené so štúdiom na VŠ na Slovensku. Toto obnáša komunikáciu so školami, veľvyslanectvami, internátmi, zdravotníckymi zariadeniami a podobne. Odhadom som pomohol asi 600 indickým študentom (písali o nich napríklad v Hospodárskych novinách – https://hnonline.sk/slovensko/1845359-studentom-z-indie-sa-zapacili-kosice alebo na Refresheri https://refresher.sk/134646-Na-vychode-si-myslia-ze-sme-Romovia-Borovicku-pijete-ako-vodu-Indovia-si-zivot-na-Slovensku-pochvaluju-Reportaz)

Môžem s pokojným svedomím tvrdiť, že za posledných 7 rokov som zažil všetky možné problémy ale aj úspechy, ktoré môžu cudzinci na Slovensku zažiť.