Pre viac informácií v slovenskom jazyku o šachovom klube DPMK Košice prosím chodte na slovenskú verziu webu:

For more information about chess club DPMK Kosice please click here:

UA:

RU: