Month október 2023

Články, ktoré ma zaujali

Na túto stránku budem pridávať stránky, ktoré súvisia s ekonomickou migráciou alebo témou migrácie na Slovensku ale aj v zahraničí: Do Budapešte prichádzajú vodiči MHD z exotických krajín: https://dailynewshungary.com/sk/indon%C3%A9zskych-a-filip%C3%ADnskych-vodi%C4%8Dov-%C4%8Doskoro-uvid%C3%ADme-v-budape%C5%A1ti/ České firmy chcú namiesto investovania do robotizácie alebo automatizácie radšej priniesť… Continue Reading →

© 2023 mudrci.sk — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑